Οι συμμετέχοντες στις πεζοπορικές-ορειβατικές και λοιπές δραστηριότητες του Ορειβατικού Συλλόγου Σπάτων αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές:

Στις δραστηριότητες του Ο.Σ.Σ. συμμετέχουν υποχρεωτικά μόνο τα μέλη του. Για την πρώτη φορά μπορεί να συμμετάσχει κάποιος, συμπληρώνοντας την σχετική Αίτηση Εγγραφής Μέλους και καταβάλλοντας την ετήσια εγγραφή-συνδρομή που για τον Ο.Σ. Σπάτων αντιστοιχεί στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ. Στις δραστηριότητες του συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν επίσης μέλη άλλων Αθλητικών Σωματείων που ανήκουν στην Ε.Ο.Ο.Α., επιδεικνύοντας την ορειβατική κάρτα μέλους της Ομοσπονδίας θεωρημένη για το τρέχον έτος

Να είναι ενήλικες και υγιείς, να γνωρίζουν τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των εγχειρημάτων στα οποία θα συμμετάσχουν, να αναλαμβάνουν ατομικά την ευθύνη για την ασφάλειά τους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών , αποδεχόμενοι τους κινδύνους που ενέχει η συμμετοχή τους σε αυτές.

Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, την εμπειρία και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκάστοτε διαδρομή στην οποία θα επιλέξουν να συμμετάσχουν, καθώς επίσης και να έχουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον επικείμενο χρόνο διεξαγωγής της διαδρομής-ανάβασης.

Η συμμετοχή τους προϋποθέτει παραίτηση από κάθε απαίτησή τους, τόσο κατά του Ο.Σ.Σ. όσο και κατά του εκάστοτε συντονιστή της δραστηριότητας στην οποία θα συμμετάσχουν, σε περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στους ίδιους.

Στη διάρκεια κάθε εξόρμησης να εφαρμόζουν τις οδηγίες του εκάστοτε αρχηγού- υπεύθυνου αυτής και να συνδράμουν αυτόν αν ζητήσει τη βοήθειά τους στην αντιμετώπιση όποιας έκτακτης κατάστασης τυχόν προκύψει. Να κινούνται συγκροτημένα εντός της ομάδας στο ρυθμό που καθορίζει ο εκάστοτε αρχηγός-υπεύθυνος, με πνεύμα συντροφικότητας προς τα υπόλοιπα μέλη, χωρίς εγωιστική και ανταγωνιστική διάθεση.

Να ελέγχουν περιοδικά την κατάσταση της υγείας τους και να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό σχετικά με την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στα ανάλογα εγχειρήματα. Οφείλουν να ενημερώνουν τον εκάστοτε αρχηγό-υπεύθυνο εξόρμησης για οποιοδήποτε μόνιμο ή πρόσκαιρο πρόβλημα υγείας το οποίο ενδεχομένως θα περιόριζε τις δυνατότητές τους στη διάρκεια της δράσης. Οφείλουν επίσης να φέρουν μαζί τους, στο

προσωπικό τους φαρμακείο, όποια ατομική αγωγή τυχόν λαμβάνουν καθώς και προληπτικής αναγκαιότητας φάρμακο.

Η διέλευση από τα βουνά να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και με την μέγιστη δυνατή διακριτικότητα. Ειδικότερα, δεν θορυβούμε υπέρμετρα, δεν εγκαταλείπουμε κανενός είδους απορρίμματα, δεν βλάπτουμε την χλωρίδα και ούτε ενοχλούμε την πανίδα του βουνού.

Στις διανυκτερεύσεις μελών του Συλλόγου σε ορεινά καταφύγια να τηρείται ο Εσωτερικός Κανονισμός τους.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι, κατά τη διάρκεια των δράσεων ενδεχομένως θα περιλαμβάνονται σε πλάνα φωτογράφισης-βιντεοσκόπησης που λαμβάνονται, τα οποία αποθηκεύονται ως ηλεκτρονικά αρχεία του Συλλόγου, παρουσιάζονται κατά την προβολή των δραστηριοτήτων του στο διαδίκτυο ή εκτυπώνονται σε έντυπα προώθησης των σκοπών του.

Στην περίπτωση που γονέας/κηδεμόνας μέλος του Συλλόγου επιθυμεί να συνοδεύσει ανήλικο παιδί ή παιδιά του σε κάποια δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα αυτή αξιολογείται με ανάλογη ευκολία για την ηλικία του/των ανηλίκων (από τον Αρχηγό), αυτό είναι δυνατό μόνο εφόσον το μέλος αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη για την ασφάλειά του/των ανηλίκων, αποδεχόμενος κάθε κίνδυνο που ενέχει η συμμετοχή τους. Για την ανάληψη της παραπάνω ατομικής ευθύνης, ο εκάστοτε αρχηγός-υπεύθυνος της συγκεκριμένης εξόρμησης δύναται να απαιτήσει από τον γονέα/κηδεμόνα και την ενυπόγραφη ανάληψη της ευθύνης με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Κατά την συμμετοχή ανηλίκων με τις παραπάνω προϋποθέσεις και παραδοχές, η ευθύνη για την καθοδήγησή τους στο πεδίο παραμένει στον εκάστοτε γονέα/κηδεμόνα χωρίς να μεταβιβάζεται στον αρχηγό-υπεύθυνο της εξόρμησης.

Κατά τις οδικές μετακινήσεις των συμμετεχόντων προς και από τις αφετηρίες – τερματισμούς των κατά περίπτωση εξορμήσεων, είτε αυτές γίνονται με ίδια μέσα είτε με μισθωμένα οχήματα, ο Ο.Σ. Σπάτων δεν φέρει καμία ευθύνη, αυτή δε, ανήκει αποκλειστικά στους εκάστοτε οδηγούς των οχημάτων κατά τον Κ.Ο.Κ.

Σε ό,τι αφορά τυχόν άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εκτός της πεζοπορίας, που με προσωπική τους πρωτοβουλία ενδεχομένως πραγματοποιήσουν κάποια μέλη στον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν μετά την ολοκλήρωση μιας διαδρομής, ή στη διάρκεια διαλλειμάτων αυτής, ή σε χώρους κατασκήνωσης της ομάδας, διευκρινίζεται ότι αυτές δεν εποπτεύονται από τον εκάστοτε αρχηγό-υπεύθυνο του Ο.Σ. Σπάτων, αλλά πραγματοποιούνται με την αποκλειστική ατομική ευθύνη των μελών που τις εκτελούν. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων αποτελούν η κολύμβηση σε θάλασσα ή λίμνη μετά την ολοκλήρωση πεζοπορίας ή διάσχισης κάποιου φαραγγιού, βουτιά/κολύμπι σε βάθρα ποταμού κ.α.

Για οποιονδήποτε που δεν είναι μέλος του Συλλόγου και προσέλθει να συμμετάσχει σε κάποια δράση για την οποία πληροφορήθηκε με όποιον τρόπο ή συνοδεύεται από συγγενικό- φιλικό πρόσωπο μέλος του Συλλόγου, αποσαφηνίζεται κατ’ αρχήν ότι ο Σύλλογος σαφώς και δεν έχει το δικαίωμα να τον εμποδίσει από το θεμελιώδες δικαίωμά του στην ορειβασία οπουδήποτε στην ελληνική και όχι μόνο επικράτεια, ακόμη και όταν αυτή συμπίπτει σε χρόνο και χώρο με δική του δράση. Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης όμως διευκρινίζεται ότι, για οποιοδήποτε άτομο, «μή-μέλος», που πεζοπορεί παράλληλα και ταυτόχρονα με ορειβατική ομάδα μελών του Συλλόγου, ο Ο.Σ. Σπάτων δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για την ασφάλειά του, ούτε και δικαιοδοσία για την καθοδήγησή του. Το προαναφερθέν, στο πλαίσιο της ορειβατικής αλληλεγγύης, δεν αναιρεί την υποχρέωση της ορειβατικής ομάδας του Συλλόγου, να διάκειται με σεβασμό, καλοσύνη και φιλικότητα απέναντί του όπως και σε κάθε γνωστό ή άγνωστο ορειβάτη που συναντάει στο βουνό. Εφόσον δε ,παραστεί ανάγκη, οφείλει να παράσχει σ’ αυτόν και κάθε δυνατή βοήθεια (συμβουλή, φαρμακευτική υποστήριξη, τρόφιμα, νερό κλπ).

Για οργανωτικούς λόγους (χωρητικότητα λεωφορείου – καταφυγίου) ή για λόγους ασφαλείας ο εκάστοτε Υπεύθυνος – Αρχηγός μπορεί να ορίζει μέγιστο αριθμό συμμετοχών τηρώντας σειρά προτεραιότητας. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απορρίψει τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους όταν το κρίνει, αιτιολογώντας προς αυτόν την απόφασή του, η οποία θα βασίζεται είτε στο ιστορικό του από προηγούμενες συμμετοχές ή σε ελλιπή προετοιμασία. Ενδεικτικά, ορισμένοι λόγοι που θα δικαιολογούσαν ανάλογη απόφαση αποτελούν:

  1. Η αδυναμία ή μεγάλη δυσκολία ολοκλήρωσης ανάλογων ή ευκολότερων διαδρομών.
  2. Η απερίσκεπτη και ριψοκίνδυνη συμπεριφορά.
  3. Η προβληματική συνεργασία και απρεπή συμπεριφορά απέναντι στον αρχηγό ή στην υπόλοιπη ομάδα.
  4. Ενέργειες ασέβειας και φθοράς του φυσικού περιβάλλοντος.
  5. Ελλιπείς γνώσεις και δεξιότητες για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δράσης.
  6. Επικίνδυνα ακατάλληλος ρουχισμός και εξοπλισμός για την συγκεκριμένη περίσταση.